Patricia & Erica Forssén Alonso

 

AllTheWeb

RÖTTER
Länkar

»Nyheter

»Bekanta

»Om och kring Backe

»Backe folk

»Släktforskning

»Släkt-träd

»WEB-tools

»On-line spel

Skriv till oss
Skriv gärna en rad i våran gästbok.

Eller skicka oss ett e-mail.

Nytt!!
Här kan du se vilka ändringar som gjorts på sidan. På så vis slipper du gå igenom hela sidan för att se om det finns nåt nytt.
Rioja viner
Ofta får pappa frågor från (svenska) vänner om vilket spanskt vin man skall köpa.

Ärligt talat är han ingen stor vin-kännare, men en sak har han lärt sig. Rioja-vin från ett bra år är aldrig fel. Här kan ni hitta en lista på vilka år som har varit bra (och mindre bra) i Rioja. Forts

Mer Rioja-fakta
Förutom vilket år som ett vin kommer ifrån finns det en del andra saker som skulle kunna vara intressant att veta om viner. T.ex. vad betyder det där med Crianza, Reserva, Gran Reserva etc... Forts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrktionden 1571
 
Backe Korn Råg  
Christoffer Persson 3 fj. 1 fj. 1 st.
Sven Larsson ½ fj.    
Joen Eriksson 1½ fj ½ sp  
Wille Gullesson 3 fj 1½ fj 1 fat  
Jansjö Korn Råg  
Jören Svensson (ana 16900) ½ sp   4 pgr
Sunnansjö Korn Råg  
Pål Esbjörnsson 1½sp    
Helge Christoffersson 1 sp 1 fat  
Nils Stensson 1 fj. 3 fat ½ fj  
Sil Korn Råg  
Erik Svensson ½ sp    
Erik Nilsson 1½ fj ½ fj 2 öre 16pgr
Pål Jörensson ½ sp 1 fat   1 st.
Näset Korn Råg  
Joen Persson 1½ fj ½ fj 3 öre
Michill Ersson (ana 46864) ½ sp    
Nils Persson (ana 2134?) ½ sp    
Ön Korn Råg  
Nils Eriksson 1 sp. ½ fj ½ fj  
Peder Påhlsson 1 fj.   3 fat ½ fj.  
Orrnäset Korn Råg  
Nils Persson (ana 2134?) 1 sp. ½ fj.   3 fat
Erik Persson 3 fj.   ½ fj
Oluff Olsson ½ sp    
Jon Olsson ½ sp    
Anders Eriksson ½ sp ½ fj  
Norrnäset      
Peder Suensson ½ sp    
Bölen      
Peder Olsson 2 sp 1½ fj 2 öre
Nässjö      
Påwel Persson 1 fj.    
 

Utdrag ur Gamla Tåsjö av Erik Modin:

"Angående bygdens förmögenhetsvillkor eller skatteförmåga vid samma tid har man ock underrättelser i uppbördslängderna över den år 1571 upptagna "Sölfskatten" eller "Tiondepenningen" till slottet Älvsborgs återinlösen från danskarna. Där angives det taxerade mantalet för Fiellesiö till 26 mantal sålunda en liten tillbakagång från den första skatteläggningens tid (då 28 mtl.)

Bland den antecknade och taxerade lösegendomen fanns intet guld, men 51,1 lod silver, 42 lsp. 5 pund koppar, tenn, och mässing; i reda penningar 125 mark; av hästar och "stod" eller "ökier" 16 st. oxar inga, kor 74, ungnör, 4 à 3 års, 8 st., 2 à 1 års, 6 st., får 64, bockar och getter 3 st., svin 1.

Summan av det taxerade värdet i hela socknen var 1565 mk, eller endast ungefär dubbelt så många kronor i nuvarande mynt, ehuruväl penningarna då hade 4-5 gånger större köpvärde än nu (Detta skrevs troligen 1915, min kommentar).

Socknen var en av de fattigaste; fattigare var i hela Ångermanland endast Sunga (Sånga) med ett taxerigsvärde av 1189 mk. Till jämförelse kan vidare nämnas Judensel (Junsele) varest det fanns egendom för 2143 mk."

 

Släktforskning
 

 

Patricia
Erica
Madrid
Burgomillodo
Backe
Mamma
Pappa

Fjällsjö historia

Backe / Lok
Sil
Sunnansjö
Landsom
Smedsbyn
Svedje
Jansjö
Orrnäs
Näset
Ön
Böle
Norrnäs
Bodum
Rörström
Hoting
Rudsjö
Invånare
Skattlängd 1535
Jordebok 1542
Jordebok 1545
Jordebok 1550
 
Kyrkotionden 1571
 
Kartor 1695
Teman
Kyrkan
1500-talslivet
1700-talslivet
Fjällsjömarknan