Släktforskningen

Snarare än ren släktforskning så kanske detta borde kallas en sammanställning. För i första hand så har pappa sammanställt material som andra har forskat fram. Pappa har försökt redovisa vilka källor han huvudsakligen använt sig av. En källa som förtjänar särskild omnämning är dock Bertil Krånglins häfte om Knuts-släkten.

För tillfället finns det c:a 3.300 personer i pappas databas, varav knappt hälften är anor till oss.

Förutom databasen med personer så har pappa dessutom lagt upp ett antal domting samt olika artiklar som berör våra anor eller den bygd där de bodde.

Det senaste tillägget är en automatgenererad födelsbok för Fjälljsö. För åren 1684-1750 (som sammanfaller med den första förda dop-boken i Fjällsjö) så har pappa dessutom lagt in ALLA barn som är inskrivna i dop-boken. Så småningom tänker pappa också göra detsamma med senare dop-böcker samt med död-böckerna.

Hoppas att nåt av det som pappa lagt upp även kan intressera dig.
Fjällsjös födelsebok

Här finner du en automatgenererad födelsebok för Fjällsjö. Pappa har delat upp boken i tre delar:

Före 1684 (Innan det fanns en riktig födelsebok i Fjällsjö)
1684-1751 (Detta motsvarar den första dop-boken i Fjällsjö)
1752-1802 (Detta motsvarar den andra dop-boken fram tills Bodum separerades)
Efter 1803 (Mycket inkomplett).

Dödboken
Här hittar du en automatgenererad 'dödbok' för Fjällsjö. Pappa har dessutom gått igenom den första riktiga dödboken som täcker 1724-1750. Alla de personer som ingår i den boken finns också med i denna lista.

Präst-grenen

Pappas anor kommer till större delen från Fjällsjö sedan hundratals år, och de allra flesta var hemmansägare.

Det finns dock undantag. Här presenteras en gren där i stort sett alla män under 5 generationer varit kyrkoherdar. T.o.m. en ärkebiskop skymtar där.


Bomärken

Här finns en sida där ni kan hitta en del av våra anors bomärken, samt läsa en del om dessa.

Pappa hoppas kunna göra samlingen av bomärken mycket mer komplett i framtiden.


Forssén

Här kan ni läsa om varifrån namnet Forssén kommer, samt se ätt-rapporten för den första Forssenaren (Jonas Johansson-Forssén). Det finns också en del annan information angående namnet Forssén här.

Vapenskölden ovan har dock ingenting med Forssén att göra utan tillhör Planting-Berglo, en ana till oss (se mer om vapensköldar nedan).

Domting
Även om inte alla av våra anor var guds bästa barn så verkar det som om de flesta hamnade inför rätta mest för småsaker (som dock kan vara roliga att läsa om idag). T.ex. Pål Pålsson som blev dömd för att ha gjort ett märkligt ljud i rätten :-)

Nämndemän Framtidsprojekt!!

Här kommer jag allteftersom lägga in information om vilka som var nämndemän i Ramsele-tinget.

För tillfället är detta väldigt nytt, och jag vet ej när jag kommer att ha tid att titta närmare på detta.

 
Vapensköldar

Här lägger pappa upp de olika vapenskölder han hittar bland anorna.

Särskilt blå-blodade kan vi inte hävda att vi är, men en del adel finns iallafall med.
Födelseorter

Här är en lista på alla orter där personer i databasen har fötts.