Patricia & Erica Forssén Alonso

 

AllTheWeb

RÖTTER
Länkar

»Nyheter

»Bekanta

»Om och kring Backe

»Backe folk

»Släktforskning

»Släkt-träd

»WEB-tools

»On-line spel

Skriv till oss
Skriv gärna en rad i våran gästbok.

Eller skicka oss ett e-mail.

Nytt!!
Här kan du se vilka ändringar som gjorts på sidan. På så vis slipper du gå igenom hela sidan för att se om det finns nåt nytt.
Rioja viner
Ofta får pappa frågor från (svenska) vänner om vilket spanskt vin man skall köpa.

Ärligt talat är han ingen stor vin-kännare, men en sak har han lärt sig. Rioja-vin från ett bra år är aldrig fel. Här kan ni hitta en lista på vilka år som har varit bra (och mindre bra) i Rioja. Forts

Mer Rioja-fakta
Förutom vilket år som ett vin kommer ifrån finns det en del andra saker som skulle kunna vara intressant att veta om viner. T.ex. vad betyder det där med Crianza, Reserva, Gran Reserva etc... Forts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bördsrätt i Krånge
Tinget 1691

Nils Eliasson i Näs kom inför Rätten och sökte återbörda 6 2/3 seland hus och jord i Under-Krånge, som bort-sålde är i hans hustrus omyndiga år till en het Carl Ericsson (ana 2186) i Under-Krånge, som ingen bördsman var. Påstod få sin hustrus, Sara Johansdotters, börd igenlösa.

Varemot sig upplade Carl Ericssons änka, hustru Malin Pålsdotter (ana 2187) i Under-Krånge, och producerade köpeskrifter, den ena av år 1672 som förmäler det Nils Ericsson i Tannflo sålt till Carl Ericsson (ana 2186) 1/2 seland jord i Krånge, och 1673 har Olof Johansson i Västanbäck och Sollefteå socken sålt 1 seland för 4 daler.

Item Johan Ericsson själv till Nils Ericssons svärmoder sålt 1/2 seland för 10 daler kpmt. Framlade ock häradsfasta av år 1679 den 22 januari på dessa köp.

Därpå bevisade ock hustru Malin att Per Olofsson i Skiedom uppburit betalning för 1 seland med 4 daler, samt Nils Eliassons hustrus syskonbarn, Båtsman Olof Bengtsson uppburit i sitt båtsmansstånd 14 daler, vilket köp Carl Ericsson (ana 2186) på tolvmäns i Ramsilla begäran och anhållande av den 15/2 1673 och Häradshövdingens tillstånd den 3/3 1673 emottagit på det hemman icke skulle falla öde.

Parterna tog avträde och Nämnden voterade hustru Malin bör njuta sitt köp och fasta till godo.

Resolution: Såsom Olof Clementssons hemman i Under-Krånge varit 10 seland jord, varav mågen Bengt Olofsson sålt 3 1/2 seland till Per Månsson i Krånge, som därpå förlängst vunnit fasta: den andra mågen Johan Ericsson med sin son, Olof Johansson i Västanbäck, år 1672 sålt 1 1/2 seland, och deras halvsyskon, Nils Ericsson i Tannflo och Per Ericsson i Skiedom år 1672 sålt 1 1/2 seland till hustru Malin Pålsdotters salig man, Carl Ericsson (ana 2186) därpå han vunnit Häradsfasta 22/1-1679, som gör tillhopa 6 1/3 seland, och Carl Ericsson (ana 2186) för de övriga 3 2/3 selanden betalt Bengt Olofssons son, Olof Bengtsson, som gått Båtsman för hemmanet, med 14 daler, efter Sockenens mäns intygande: vilket hemman varit förlängst till ödesmål förfallet, som då varande tolvmän den 15/2-1673 intygat, där icke denne Carl Ericsson (ana 2186) det upphandlat, vilken så länge där detat, att han för det själv gått båtsman sista fristetid, uti vilken båtsmanstjänst han ock är död bliven.

Alltså emedan Nils Eliassons hustrus egna således intet velat eller förmått detta hemman uppehålla, utan det så med följande båtsmansskuld äverlåtit så att på större delen är fasta vunnit. Ty finner Rätten skäligast vara, att salig Carl Ericssons hustru och barn dess 6 2/3 seland jord i Krånge, som de således fullbetalt och så länge bebott, njuta och behålla för en lagfast och oklandrad egendom.

Källa: Domstolsavskrifter

 

Släktforskning
 

 

Patricia
Erica
Madrid
Burgomillodo
Backe
Mamma
Pappa
Gamla kort
Bomärken
Forssén
 
Fjällsjökrönikan
Domböcker
Att göra

Fjällsjö historia

Backe / Lok
Sil
Sunnansjö
Landsom
Smedsbyn
Svedje
Jansjö
Orrnäs
Näset
Ön
Böle
Norrnäs
Bodum
Rörström
Hoting
Rudsjö