Patricia & Erica Forssén Alonso

 

AllTheWeb

RÖTTER
Länkar

»Nyheter

»Bekanta

»Om och kring Backe

»Backe folk

»Släktforskning

»Släkt-träd

»WEB-tools

»On-line spel

Skriv till oss
Skriv gärna en rad i våran gästbok.

Eller skicka oss ett e-mail.

Nytt!!
Här kan du se vilka ändringar som gjorts på sidan. På så vis slipper du gå igenom hela sidan för att se om det finns nåt nytt.
Rioja viner
Ofta får pappa frågor från (svenska) vänner om vilket spanskt vin man skall köpa.

Ärligt talat är han ingen stor vin-kännare, men en sak har han lärt sig. Rioja-vin från ett bra år är aldrig fel. Här kan ni hitta en lista på vilka år som har varit bra (och mindre bra) i Rioja. Forts

Mer Rioja-fakta
Förutom vilket år som ett vin kommer ifrån finns det en del andra saker som skulle kunna vara intressant att veta om viner. T.ex. vad betyder det där med Crianza, Reserva, Gran Reserva etc... Forts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500-talets levnadsförhållanden
 

Levnadsförhållanden på 1500-talet

Tre till fyra kor per bonde brukar annars vara det vanliga den här tiden. Böndernas små ryggåsstugor och eländiga uthus låg den tiden längre ner mot sjön. I nästan alla byar har nämligen gårdsflyttning skett uppåt i mån av nyodling. De odlade åkerlapparna var små och uteslutande avsedda för odling av säd, och en del åkrar var ej annat än mer eller mindre rensade svedjor. Höfångsten togs från starrmyrar och avröjda bäckstränder. Den var ej sällan av ganska god kvalité. Namn sådana som "Hästforslåtten" vittnar om att även de mera kräsna hästarna fick hålla till godo med skogens vildvuxna gräs.

De här människorna kallades bönder, och de var naturligtvis efter samtidens normer jordbrukare. Men många av dem, ja kanske de flesta, var för sitt uppehälle beroende av vad de kunde hemföra från skogar och fiskevatten. Dess bättre kunde dessa den tiden ge rika håvor åt fångstmannen, och alla, som ej av åldersskäl eller andra orsakar var oförmögna att röra sig i vildmarken, behövde i regel ej svälta även om det blev missväxt, vilken förresten ej var ovanlig fordom. 1500­talets bönder fann således, liksom deras ättlingar under följande sekler, sin utkomst genom en kombination av olika näringsfång, nämligen primitivt jordbruk, enahanda kreatursskötsel samt jakt och fiske. Detta kombinerade näringsfång har i hela Norrland varit typiskt för nybyggaren och skogs- eller fjällbonden. En rubbning i det ena eller andra av de nämnda näringsfången kunde bli katastrofal. Starkare var ej bärigheten i kombinationen. Ett svagt år, minskad förekomst av vilt eller försvårade fångstmöjligheter kunde bli orsak till brist på födoämnen, ja, till nöd och svält. I detta sammanhang bör ihågkommas, att reservförråden av födoämnen om de överhuvudtaget fanns - var små och att möjligheten att få livsmedel från annat håll var utesluten. Understöd eller hjälp kunde ej heller påräknas. Kampen för tillvaron var en realitet och ej som nu ett tomt begrepp.

Om vi kunde göra ett besök i någon av våra 1500-talsbyar, skulle vi otvivelaktigt finna levnadsförhållandena där beklämmande i all deras torftighet, och att "mödan för födan" kunde bli både dramatisk och kritisk skulle vi säkert få belägg för. Skatter, både ordinarie och tillfälliga, utskrivningar till krigstjänst, skjuts- och en mångfald andra skyldigheter bidrog till att göra förhållandena labila. Ombonad och trygg var tillvaron aldrig.

 

 

 

 

Släktforskning
 

 

Patricia
Erica
Madrid
Burgomillodo
Backe
Mamma
Pappa
Gamla kort
Bomärken
Forssén
 
Fjällsjökrönikan
Domböcker
Att göra

Fjällsjö historia

Backe / Lok
Sil
Sunnansjö
Landsom
Smedsbyn
Svedje
Jansjö
Orrnäs
Näset
Ön
Böle
Norrnäs
Bodum
Rörström
Hoting
Rudsjö

Fjällsjö historia

Backe / Lok
Sil
Sunnansjö
Landsom
Smedsbyn
Svedje
Jansjö
Orrnäs
Näset
Ön
Böle
Norrnäs
Bodum
Rörström
Hoting
Rudsjö
Invånare
Skattlängd 1535
Jordebok 1542
Jordebok 1545
Jordebok 1550
 
Kyrkotionden 1571
 
Kartor 1695
Teman
Kyrkan
1500-talslivet
1700-talslivet
Fjällsjömarknan