Patricia & Erica Forssén Alonso

 

AllTheWeb

RÖTTER
Länkar

»Nyheter

»Bekanta

»Om och kring Backe

»Backe folk

»Släktforskning

»Släkt-träd

»WEB-tools

»On-line spel

Skriv till oss
Skriv gärna en rad i våran gästbok.

Eller skicka oss ett e-mail.

Nytt!!
Här kan du se vilka ändringar som gjorts på sidan. På så vis slipper du gå igenom hela sidan för att se om det finns nåt nytt.
Rioja viner
Ofta får pappa frågor från (svenska) vänner om vilket spanskt vin man skall köpa.

Ärligt talat är han ingen stor vin-kännare, men en sak har han lärt sig. Rioja-vin från ett bra år är aldrig fel. Här kan ni hitta en lista på vilka år som har varit bra (och mindre bra) i Rioja. Forts

Mer Rioja-fakta
Förutom vilket år som ett vin kommer ifrån finns det en del andra saker som skulle kunna vara intressant att veta om viner. T.ex. vad betyder det där med Crianza, Reserva, Gran Reserva etc... Forts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elias Ersson-Rudin (1707 - 1783) Has children
Elias Ersson-Rudin har betecknats som en av de egendomligaste människor som levt i denna socken. Han var mycket nitisk i tjänsten (som nämndeman och Länsman) men också mycket kverulant och processlysten.

Denna karaktär hade han uppenbarligen ärvt av sin farfar Anders Knutsson, som också blivit benämnd som "socknens genom tiderna kverulant, processmakare och stridstupp". (Även på modern Britas sida fanns det "karaktär" vilket inte minst framgår på tinget 1702).

Elias föddes i februari 1707 på Näset 3 i Bodum som den femte och yngste sonen till Erik Andersson (ana 1056) och Brita Nilsdotter (ana 1057). Äldsta systern Karin var 12 år äldre än Elias.

Elias far, Eric Andersson, var av Knuts-släkt (sonson till "gam-Knut" Knut Andersson, ana 4224) och dog som båtsman när Elias var 5 år gammal (1712). Fem år senare (1717) gifte modern om sig med Isac Persson, med vilken hon fick en dotter (Maria Isacsdotter, född i Februari 1717).

19 år gammal, i februari 1726, gifte Elias sig med den 28-åriga Malin Mattsdotter (ana 529). Malin var dotter till Mats Pålssons (ana 1058), vilken Elias, 3 år tidigare, hade stämt för att dennes hund bitit Elias.

Samtidigt som bröllopet fick Elias, 20 år gammal, överta svärfaderns hemman på 6 seland i Rudsjö (Den andra mågen, Eric Eliasson, fick ej överta något eftersom han rest och lämnat Matts och hustrun hjälplösa).

Samma år blev blev han också far för första gången (efter en svår förlossning som skulle leda till att svärfadern dömdes till 2 veckor på vatten och bröd). Den nyfödda dottern, Elisabet, skulle dock komma att dö i en tragisk och säregen olycka 16 år senare. (Se tinget 1742)

Paret skulle senare komma att få 8 barn. Se nedan.

Genom övertagandet av svärfaderns hemman samt att han även fick överta Lars Andersson hemman när denne dog 1740, så kom Elias att bli den första, och hittills enda, att äga hela Rudsjö by.

Redan 28 år gammal, 1735, blev Elias Rudin nämndeman.

Året därpå valdes han till tionderäknare, syssla som bönderna tydligen inte ansåg honom sköta föredömligt. 1739 anklagades han därför av nästan hela socknen, med två nämndemän i spetsen, för att ha mätt med för stora mått när säden levererats, och på så vis kunnat berika sig själv med mellanskillnaden. 

Trots det blev han år 1740 utnämnd Länsman. Han var då redan ägare av hela Rudsjö, och var den som hade störst skörd i hela Fjällsjö.

Under sina 17 år som länsman bättrade Elias inte på sin relation med övriga sockenbor. Vid åtskilliga tillfällen var han i tinget, anklagad för att på olika sätt ha berikat sig på andras bekostnad.

Vid vintertinget 1755 blev Elias inkallad till tinget för att den 3/12 1754 ha varit drucken och smädat och okvädat såväl sockenprästen Molander som kyrkoherde Abel Brunner.

1757 hade man fått nog av Elias, och han blev avsatt som länsman (50 år gammal). Detta var samma år som Elias på tinget bad kyrkoherde Brunner om ursäkt för att ha smädat denne.

Man kan anta att Elias gärna unnade sig en sup emellanåt. Vid ett antal tillfällen nämns att han uppträtt drucken, vid ett tilfälle avsomnad med fötterna i en bäck. Hustrun Malin blev dessutom anklagad för hembränneri vid tinget 1760.

På 1770-talet började Elias bli gammal och oförmögen att sköta sin gård i Rudsjö. 1775 förordnade Landshövdingen om att sönerna Isac och Elias skulle få tillträda hemmanet i Östra Rudsjö.

<Text (eller länk) skall läggas in>

När Elias så småningom dog, så delades Rudsjö upp i fyra delar mellan följande av Elias' barn.

Sonen Anders fick ingenting och i slutet av sitt liv blev hans syskon-barn dömda att ge honom "födo och utkomst ett år vardera".

 

Elias förhållande till sina svärföräldrar vore intressant att känna till mer om. Som redan nämnts så stämde han, inte 15 år fyllda, den som senare skulle bli hans svärfar för att dennes "okynneshund" bitit honom (tinget 1722). Så småningom skulle Elias också bli anklagad för att såväl ha slagit sin svärmor (tinget 1729), som att ha "svultit och slagit ihjäl" sin svärfar (tinget 1744). Allt detta trots att han 1726 fått överta svärfaderns hemman, med en särskild kommentar att den andre mågen ej skulle ha någon rätt till hemmanet. (Kan Elias ha legat bakom denna kommentar?)

Att Elias blir anklagad för att ha slagit såväl svärmor såsom svärfar blir kanske mindre otroligt om man läser anteckningarna från September tinget 1757 där Elias (50 år gammal) anklagades för en allvarligt misshandel som skulle ha skett 1752. Elias framstår sannerligen inte i god dager i det vittnesmål som nedtecknats.

Se nedan för att se i vilka rättegångar Elias deltagit:

 
1722 Hundbett
1726 Hemmanet
1727 Uppta torp
1729 Fyllefest?
Slagen svärmor
1730 Utestående lön
1735 Nämndeman
Jan 1736 Tionderäknare
Sep 1737 Arvsbråk
Sep 1738 Vräkning
Jan 1739 Mäss-skolk
Sep 1739 Tionde-bråk
Jan 1740 Skuldfordran 1
Skuldfordran 2
Skuldfordran 3
Sep 1740 Länsman
Fattig änka
Jan 1741 Nämndeman
Sep 1741 Pantlösen
Lägersmål
Sep 1742 Skuld
Jan 1743 Dödande träd.
Jan 1744 Ihjälsvulten?
Sep 1744 Lägersmål
Svordomar
Jan 1746 Skuldfordran
Mycket
Jan 1747 Pilsk dräng?
Inlösen
Jan 1751 Vält båt
Sep 1751 Rökare
Jan 1754 Överlastad
Sep 1755 Sambos?
Smädning
Jan 1756 Smädning [forts]
Jan 1757 Sängelag
Tjuvjakt
Smädning [forts]
Sep 1757 Misshandel
Jan 1758 Bördsrätt
Misshandel [forts]
Sep 1758 Sjuk
Jan 1759 Hembränning
Jan 1760 Hembränning
Sep 1760 Rudsjöhemman
Jan 1765 Stulen spegel?
Skattesmitning

 

 

Elias är vår ana på tre olika sätt (se nedan).

 

 

Släktforskning
 

 

Patricia
Erica
Madrid
Burgomillodo
Backe
Mamma
Pappa
Gamla kort
Bomärken
Forssén
 
Fjällsjökrönikan
Domböcker
Att göra

Fjällsjö historia

Backe / Lok
Sil
Sunnansjö
Landsom
Smedsbyn
Svedje
Jansjö
Orrnäs
Näset
Ön
Böle
Norrnäs
Bodum
Rörström
Hoting
Rudsjö

 

Ättlingar