Patricia & Erica Forssén Alonso

 

AllTheWeb

RÖTTER
Länkar

»Nyheter

»Bekanta

»Om och kring Backe

»Backe folk

»Släktforskning

»Släkt-träd

»WEB-tools

»On-line spel

Skriv till oss
Skriv gärna en rad i våran gästbok.

Eller skicka oss ett e-mail.

Nytt!!
Här kan du se vilka ändringar som gjorts på sidan. På så vis slipper du gå igenom hela sidan för att se om det finns nåt nytt.
Rioja viner
Ofta får pappa frågor från (svenska) vänner om vilket spanskt vin man skall köpa.

Ärligt talat är han ingen stor vin-kännare, men en sak har han lärt sig. Rioja-vin från ett bra år är aldrig fel. Här kan ni hitta en lista på vilka år som har varit bra (och mindre bra) i Rioja. Forts

Mer Rioja-fakta
Förutom vilket år som ett vin kommer ifrån finns det en del andra saker som skulle kunna vara intressant att veta om viner. T.ex. vad betyder det där med Crianza, Reserva, Gran Reserva etc... Forts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En märklig smed i Silsjönäs

Utdrag ur Fjällsjökrönikan 1970

Av Agaton Sjödin

Bonden Lars Mattsson i Silsjönäs hade många barn. En av sönerna, Lars Petter, avlade folkskolelärarexamen i Härnösand och kom sedermera att ett par kortare perioder tjänstgöra i sin hemsocken. Den av Lars Mattssons söner som skulle bli mest omtalad var emellertid yngsta sonen Mattias, populärt kallad "Mattes Lärsn". Han föddes den 31 januari 1838 och var redan vid fjorton års ålder en skicklig smed. Anlaget för smide hade han ärv av sin far, vars skällor, "Lärs Mas' skällern", var mycket omtalade och eftertraktade. En tradition uppger att en av Lars Mattssons koskällor, trots att den på nära håll föreföll att ge litet ljud ifrån sig, vid lämplig vind kunde höras mellans Silsjönäs och Ytterbodarna, en sträcka på något över en halv mil.

Det berättas att Mattias Sjödin, såsom han själv kallade sig, tidigt arbetat på olika verkstäder landet runt för att inhämta så mycken kunskap och erfarenhet som möjligt. Vid en verkstad skulle arbetarna ha gjort sig lustiga över hans "kunnighet", vilket föranlett Mattias att på kort tid utföra ett verkligt mästerprov, som ock väckt allas förundran.

Efter hemkomsten lät han uppföra en smedja på mark, som han köpt av en äldre bror, Abram. Mattias lär ha tjänat grova pengar på sitt smide, vissa dagar ända upp till 30 riksdaler. Sin inkomst använde han till att ansrälla odlare, bl.a. värmlänningen Ol Lärsn, vilka på kort tid arbetade upp stora åkrar, och till att bygga en väldig mangårdsbyggnad, som han, enligt vad som berättas, haft planer på att sedermera förflytta till Backe, för att där låta utföra smide i större skala.

Mattias Sjödin omskålade yxor som fördes till honom från när och fjärran. Av stocklås med initialerna "MS" instämplade på nyckelbeslaget torde ännu finnas åtskilliga i Fjällsjö. Nycklarna till låsen utformades mycket vackert. För övrigt utförde han allt slags hushållssmide. Vad som gjorde honom berömd var dock hans bössor, som var kända för sin träffsäkerhet. Piporna borrades i en skvaltkvarn i Brattmyrbäcken, där smeden inrättat en maskin som gick med vattenkraft. När bössan var färdig - berättade min sagesman - satte han fast den i skruvstädet för provskjutning. Först då det var möjligt att skjuta tolv kulor i samma hål  blev bössan godkänd för leverans - en uppgift som man givetvis får ta med en stor nypa salt. Av Mattias Sjödins bössor finns i Fjällsjö numera, mig veterligen, endast ett enda exemplar kvar, vilket tillhör f. skogsvaktare Olof Borg i Backe.

Att ryktet om Mattias Sjödins skicklighet som smed nått vida omvittnar följande: När Frits Sjödin från Silsjönäs som byggmästare åt Domänverket på 1940-talet en dag kom in hos en kronotorpare i Rusele by i Västerbotten, satt en gammal man inne i stugan. Efter att ha erfarit att den besökande var från Fjällsjö, frågade den gamle om han hört talas om den i gamla tider så utmärkte bössmeden Mattias Sjödin. I stugan fanns två av ifrågavarande smeds gevär.

Bland de historien som berättades i gången tid om "Mattes Lärsn" kan följande anföras. Sagesman var August Krånglin, som excercerade tillsammans med smeden. En fjällsjöbo - från Söredsta - gick en dag omkring på logementet och erbjöd sig draga "slepkäpp" med vem som helst som ville pröva sina krafter. Den ene efter den andre försökte men förlorade. Segerherren väckte allmän beundran för sin styrka i nyporna och uppträdde också med " berättigad" stolthet. Slutligen kom han även till Mattias Sjödin. Denne fattade ta m käppen och drog den med lätthet från sin motståndare. Till allas häpnad och förtrytelse visade det sig då att förloraren gjort sig en kula - enligt en  annan sagesman en klyka - på käppen. Kulan eller klykan doldes i handen, så att den utmanade icke kunde se den.

"Dä va inte bärä dä, att han förlorä. Han feck skämmes å", berätatde förloraren för undertecknad - givetvis utan att säga att han själv varit den bedräglige.

Många av Mattias Sjödins planer blev aldrig förverkligade. Han drabbades av en svår sjukdom, av vilken han led i flera år. Den 4 december 1870 kom döden som en befriare. Smeden var då endast 32 år gammal. Hans broder Lars Petter lät förfärdiga ett litet järnkors, som ännu finns kvar på Fjällsjö kyrkogård nära kyrkan. På mässingplåten står följande ord under ett par händer, som slutas om varandra: Här vilar den jordiska delen av smeden Mattias Sjödin...

 

Släktforskning
 

 

Patricia
Erica
Madrid
Burgomillodo
Backe
Mamma
Pappa
Gamla kort
Bomärken
Forssén
 
Fjällsjökrönikan
Domböcker
Att göra

Fjällsjö historia

Backe / Lok
Sil
Sunnansjö
Landsom
Smedsbyn
Svedje
Jansjö
Orrnäs
Näset
Ön
Böle
Norrnäs
Bodum
Rörström
Hoting
Rudsjö