Patricia Erica Sverige Spanien Släktforskning DVDs
Antabell Domting Anträd Gamla kort Fjällsjö Skattelängder Källor Teman
.
Skattelängder

Skattelängder är inte ett ord som har direkt positiv klang i gemene mans öron. För en släktforskare kan det dock låta helt annorlunda. 

Det var när Gustav Vasa skulle betala tillbaka sina skulder som han bestämde att det måste bli ordning på skattesystemet. För första gången gjordes det alltså listor på alla Sveriges skatteskyldiga invånare.

Tack vare denna, i dåtidens fjällsjöbors synpunkt, otrevliga händelse, har vi från och med 1535 för första gången koll på vilka som bodde i socknen. Sant är att de första skattelängderna hade sina brister, men snart hade byåkraterna fått ordning på rutinerna.

För tillfället finner du här bara tre skattelängder samt den extra tiondelängden från 1571 (som användes för att lösa ut Älvsborgs slott av danskarna). Men så småningom hoppas jag på att kunna fylla ut med mer material. 

Skattelängden 1535

Den första skatte längden som täcker Fjällsjö skrevs år 1535. I den längden verkar dock Backe saknas fast byn med all säkerhet redan fanns då (I Junseles socken anges finnas en by vid namna Backa, byn dyker sedan aldrig upp igen och troligen handlar det om Fjällsjös Backe). Bönderna anges endast med förnamn och det är svårt att identifiera vem det egentligen handlar om.

Trots det är det intressant att se t.ex. att Jansjö redan har tre invånare, varav en har anor ännu i dagens Fjällsjö, eller att Orrnäs kallas Westanå och är den största byn i socknen.

Var och en av de 28 skatteskyldiga bönderna skattade på 10 öre, oberoende av tillgångar.


Jordeboken 1542

År 1542 förfinades skattesystemet. I stället för en fast skatt per bonde, bestämdes att skatten skulle bero av hemmansstorleken. Därför upprättades jordeböcker.

Hemmanets storlek mättes i Seland (sädesland), ett ångermanländskt mått som tydligen inte användes någon annanstans i Sverige.

1542 var man också noggrannare med att skriva ner böndernas namn och efternamn, plus att Backe för första gången anges som en by i Fjällsjö.


Jordboken 1545

1545 var det dags att uppdatera jordboken. Många av namnen känner vi igen från 1542, men en del nyheter kommer till. Till viss del beror detta på att man denna gång varit noggrannare. Bönder som förr räknades till Backe, anges nu tillhöra Lok (en by strax ovanför dagens kyrka, längs älven).

Tiondelängden 1571

För att kunna lösa ut Älvsborgs slott från danskarna beskattades svenskarna med en extra-skatt. För att verkligen kunna "dra ut" det optimala från folket, förfinades systemet nu ännu mer. Var och en av de skatteskyldiga fick deklarera sina tillgångar gällande djur, råg, korn, guld, silver etc...

Tack vare denna detaljerade skattelängd vet vi idag att Fjällsjö, efter Sånga, var Ångermanlands fattigaste socken. Junsele socken hade t.ex. nästan dubbelt så mycket rikedom samma år (vet ej hur många byar/bönder som bode där).

Gästbok
Glöm inte att skriva i vår gästbok. Vi tycker det är jätteroligt att få läsa vad ni tycker om våran hemsida, eller bara få en kort hälsning.
.
E-mail
Det går också bra att skicka e-mail.
.
Länkar
Kolla in vilka sidor vi (eller pappa) rekommenderar.
.
Nytt
Här kan ni läsa vad som hänt på denna sidan sedan sist du var här.
.
Sök på WEB'en
Här kan du söka på WEB'en.

WWW
Vår sida