Patricia & Erica Forssén Alonso

 

AllTheWeb

RÖTTER
Länkar

»Nyheter

»Bekanta

»Om och kring Backe

»Backe folk

»Släktforskning

»Släkt-träd

»WEB-tools

»On-line spel

Skriv till oss
Skriv gärna en rad i våran gästbok.

Eller skicka oss ett e-mail.

Nytt!!
Här kan du se vilka ändringar som gjorts på sidan. På så vis slipper du gå igenom hela sidan för att se om det finns nåt nytt.
Rioja viner
Ofta får pappa frågor från (svenska) vänner om vilket spanskt vin man skall köpa.

Ärligt talat är han ingen stor vin-kännare, men en sak har han lärt sig. Rioja-vin från ett bra år är aldrig fel. Här kan ni hitta en lista på vilka år som har varit bra (och mindre bra) i Rioja. Forts

Mer Rioja-fakta
Förutom vilket år som ett vin kommer ifrån finns det en del andra saker som skulle kunna vara intressant att veta om viner. T.ex. vad betyder det där med Crianza, Reserva, Gran Reserva etc... Forts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trolldomsprocessen 1662

Många av de häxprocesser som hölls under senare delen av 1600-talet startades av små barns fantasi. Små barn som märkte att om de beskyllde olika personer för trolldom så blev de omgivningens "medelpunkten". För första gången brydde sig de vuxna om vad de sa, och de blev "betydelsefulla". När de väl börjat berätta så var det dessutom svårt att sluta, och erkänna att allt bara varit fantasier. Det fanns bara en väg, framåt. Och lögnen blev större och större, och blandade in fler och fler personer.

Så startade även den häxprocess som hölls 1662 och där den 11-åriga Olof Ingelsson från Backe beskyllde en massa folk för att ha varit med honom i Blåkulla. Bland annat anklagades Olofs egen mor, Karin Persdotter (ana 4227). Här kan ni se en grafik på hur vi är släkt med Karin Persdotter.

Men värst var det nog för Cristoffer Perssons piga Sara Persdotter, som beskylldes vara den som tagit med Olof till Blåkulla, men som också var anklagad för trolleri av grannen Peder Eriksson [ana 11716] (som dessutom misshandlat henne svårt). Inte blev sakerna bättre av att vissa vittnen dessutom intygade att Saras mor och mormor också höll på med trolleri.

European Witch-Hunts


Inledning

Vittnesmålet

Försvaret

Nämnden

Hovrätten

Domkapitlet

Tinget 1664

Tinget 1666

Kommentar

Inledning

Det helade började med att den elva-åriga Olof Ingelsson blev ovän med pigan Karin Persdotter i Helgum. Olof kom ifrån Backe men bodde för tillfället i Helgum, där han studerade hos pästen Eric Eliae.

En gång när Olof diskuterade med pigan Karin hotade han henne med att "göra hennes hand krokig" med trolldom. Detta skulle han ha lärt sig av pigan Sara Persdotter hemma i Fjällsjö.

Prästen Eric blev då intresserad och frågade Olof närmare om dessa "trollkonster". Olof "erkände" då att han både lärt sig att trolla samt varit i Blåkulla. "Låt se din konst, rid åstad" sade Eric, på vilket Olof lovade att göra detta nästa dag.

När Eric dagen efter åter frågade Olof om han kunde visa hur han red till Blåkulla, började Olof gråta. Han fick sedan "smaka på riset" för sitt sätt att prata.

Vid närmare förhör höll sig dock Olof vid sitt påstående att han varit i Blåkulla. Saken kom därför att hamna i tinget i Nordanåker den 26/6 1662.

Vittnesmålet

Tre år tidigare (1659) hade man sänt Olof  till Christoffer Persson i Näset, Fjällsjö för att lära sig läsa.

Den sommaren hade då, enligt Olof, pigan Sara Persdotter tagit honom med sig till Blåkulla för första gången. Senare sade Olof att denna första resa egentligen skett på våren, när boskapen började gå ute. Olof skulle ha ridit dit på en vit get som tillhörde Christoffer. Vad pigan Sara ridit på visste han inte, inte heller hur länge de varit där.

Andra gången Olof hade åkt till Blåkulla var det också pigan Sara som hade hämtat honom, denna gång hos Stor-Per [ana 11716] i Näset. Olof hade denna gång rest på Pers gråa get, medans Sara red på hans bruna häst. De flög iväg medans alla andra sov.

I Blåkulla fanns det en gård och de var inne i en stuga, där det var vackert. "Stugan var klädd med väggbonad, och folket satt till bords, kvinnfolken på bänkar och manfolken på säten" sade Olof. Pigan Sara och andra personer drack ur en silverkanna. Husbonden i stugan var gammal och hade grå jacka, medans tjänarna hade svarta kläder på sig.

Väl där inne såg Olof en massa bekanta sitta runt bordet. Bl.a. såg han sin egen mor Karin Persdotter (ana 4227), men också sin syster Brita, Johan Persson i Ovanmo med hustru, Eric Ingelsson [ana 4372] i Krånge samt många andra.

Olof påstod också att den gråa get han ridit till Blåkulla blev lika stor som den bruna häst som Sara red. Vägen de red var helt slät eftersom den inte följde jorden. Olof rättade sig också angående ägaren till den bruna hästen. Det var egentligen Christoffers häst, inte Stor-Pers, som han först påstått.

An elderly witch feeds her satanic 'familiars'

 

 

 

 

 

 

Försvaret

Den huvudanklagade, Sara Persdotter, nekade hårt till anklagelserna. Hon hade aldrig talat med Olof om trollkonst. Än mindre tagit med honom till Blåkulla, eller varit där själv.

Johan Perssons hustru Elisabet från Ovanmo kallades till rätten, men nekade hårt till att ha något med trollkonster att göra. Hon hade också med sig ett intyg från kyrkoherden där han hedrade henne och bedyrade hennes goda namn. Olof erkände då att han såg Elisabet för första gången helt nyligt, hemma hos fadern. Elisabet hade varit där med maken Johan eftersom deras son gift sig med Olofs syster Brita.

Även om Olof erkänner att han inte sett Elisabet i Blåkulla, så vidhåller han att han sett maken Johan där. Johan är hemma sängliggandes, men intygas vara en förståndig och redlig karl.

Även Eric Ingelsson [ana 4372] i Krånge nekar till anklagelserna om att ha varit i Blåkulla. Olof insisterar dock i att han sett Eric i Blåkulla. Han säger också att självaste "Fan" ville ha Olof i sin tjänst.

Modern Karin Persdotter (ana 4227), samt systern Brita, nekade givetvis också till anklagelserna. Dessutom menar de på att Olof omöjligt kan ha sett alla sina småsyskon i Blåkulla som han i början sagt. Det är nu Olof "erkänner" att han endast sett modern och systern Brita.

Nu förhörde man Olof separat, utan vittnen.Vem hade sagt honom att insistera på denna historia? Och vem hade lärt honom så grovt tal utan anledning? Olof svarade att han endast sade sanningen och därför inte kunde ändra sin historia, eftersom den var den sanna.

Nämnden

Frågan lämnades nu över till nämnden, som var de som bäst kände de anklagade personerna. Nämnden diskuterade inbördes och kungjorde sedan sin åsikt.

Sara Persdotter var även misstänkt av grannen Per Eriksson [ana 11716] för trolleri. Denne Peder var ovän med Saras husbonde, Christoffer, och misstänkte att Sara gav honom olycka samtidigt som hon gav Christoffer god lycka. (I samma ting behandlades ett fall där Peder erkände sig ha misshandlat såväl pigan Sara som hennes husmor, Christoffers fru. Fallet underställdes Hovrätten).

Tydligen ansåg man sig veta att Sara på midsommarnätterna ej sov i fäbodarna med de andra pigorna, och att Peders boskap samma nätter "stått skälvande, blod gått både genom nosar, munnar och juver". Sara nekade till detta, och de andra pigorna som skulle kunna vittna var inte med på tinget. Därför ansåg man att Saras fall ej kunde avgöras i detta ting, utan måste skjutas på.

Eftersom Olofs berättelse var långt ifrån "vattentät" med en massa motsägelser samt förändringar allteftersom ansåg man sig ej kunna fälla Olofs mor Karin, systern Brita eller Johan från Ovanmo med hustru. Dessa frikändes alltså medans ärendet remitterades till Kungliga hovrätten.

Eric Ingelsson [ana 4372] i Krånge var dock ett annat fall, eftersom dennes grannar (Bengt och Jon Olofsson) i sitt vittnesmål intygat att Eric var beryktad för trolldom. Erics fall sköts upp för vidare rannsakning.

Hovrätten

I hovrättens dom avgjorde man att Olof skulle tvingas att lära sig "sina kristendomsstycken" väl, samt att han skulle lära sig vårda sitt tal om han vill undvika bli straffad för detta.

Förutom pigan Sara och Eric Ingelsson i Krånge, friades alla "Blåkulleresenärer". Dessutom dömdes Peder  Ericsson för att ha misshandlat pigan Sara och dess husmor, Christoffers hustru).

Domkapitlet

Även vid Härnösands Domkapitels sammanträdande 8/12 1662 behandlades "häxprocessen". "Pojken Olof i Ramsilla, som hava beskyllt sin moder för trolldom och flera andra, skall Pastor och Saccellani nu tillhålla catechismo och frukta Gud, ära sina föräldrar och tala sanningen. Peder Ericsson i Näset skall för sitt brott stå kyrkostraf i vapenhuset tre söndagar, sedan böta till de fattiga tre marker och så vigas in i kyrkan efter sitt brotts sonande" - avgjorde man. Uppenbarligen såg man mycket allvarligt på de falska anklagelserna (med rätta, eftersom en fällande dom hade lett de anklagade till att brännas på bål).

Tinget 1664

Pigan Saras ärende avslutades på tinget 1664.  Dessförinnan hade man behandlad ärendet i Resele ting också. Vid detta tillfälle hade två män från hennes hemort (Junsele-trakten?) vittnat. De sade sig aldrig hört talas om att Sara hållit på med trolldom innan. Däremot säger de att såväl Saras mor och mormor misstänkts hålla på med trolldom. Vid 1664 ting framkom inget nytt och rätten ansåg sig varken kunna fria eller fälla, och man beslutade att allt skulle ställas "under Guds dom".

Tinget 1666

1666 blev även Eric Ingelsson [ana 4372] från Krånge helt frikänd från alla anklagelser om trolldom. Grannarna som vittnat mot Eric dömdes böta 40 riksdaler för sina falska anklagelser.

Kommentar

Alla anklagade undgick alltså att brännas på bål, vilket visar en för den tiden ovanligt stor fördomsfrihet hos såväl häradsrätten som hos prästen (eller kanske pojken Olof väckte denna tvivel p.g.a. sitt sätt att tala?).

Som jämförelse kan nämnas att några år efter denna process, inleddes en jättelik process i Torsåker i Ångermanland, vilken resulterade i att ett 70-tal kvinnor och barn brändes på bål, anklagade för häxeri (se länk här).

Condemned female witches are burned at the stake.

 

Släktforskning
 

 

Patricia
Erica
Madrid
Burgomillodo
Backe
Mamma
Pappa
Gamla kort
Bomärken
Forssén
 
Fjällsjökrönikan
Domböcker
Att göra

Fjällsjö historia

Backe / Lok
Sil
Sunnansjö
Landsom
Smedsbyn
Svedje
Jansjö
Orrnäs
Näset
Ön
Böle
Norrnäs
Bodum
Rörström
Hoting
Rudsjö