Patricia & Erica Forssén Alonso

 

AllTheWeb

RÖTTER
Länkar

»Nyheter

»Bekanta

»Om och kring Backe

»Backe folk

»Släktforskning

»Släkt-träd

»WEB-tools

»On-line spel

Skriv till oss
Skriv gärna en rad i våran gästbok.

Eller skicka oss ett e-mail.

Nytt!!
Här kan du se vilka ändringar som gjorts på sidan. På så vis slipper du gå igenom hela sidan för att se om det finns nåt nytt.
Rioja viner
Ofta får pappa frågor från (svenska) vänner om vilket spanskt vin man skall köpa.

Ärligt talat är han ingen stor vin-kännare, men en sak har han lärt sig. Rioja-vin från ett bra år är aldrig fel. Här kan ni hitta en lista på vilka år som har varit bra (och mindre bra) i Rioja. Forts

Mer Rioja-fakta
Förutom vilket år som ett vin kommer ifrån finns det en del andra saker som skulle kunna vara intressant att veta om viner. T.ex. vad betyder det där med Crianza, Reserva, Gran Reserva etc... Forts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbranden
Under sommaren 1691 härjade en skogsbrand under 4½ vecka på Rudsjö och Backe eller Smedsby-skogen. Vid tinget 1692 behandlades denna skogsbrand.

Länsman Johan Matsson i Nordanåker och Tolvmännen Elias Sjulsson (ana 10548) i Viken samt Erik Andersson i Imnäs vittnade att de varit i Fjällsjö för att syna de skador som branden orsakat.

Lars Andersson (ana 2118) och Anders Pålsson i Rudsjö angav att Johan Persson och Isac Persson i Näset haft sina svedjor inom området. Dessa nekade till att elden var uppkommen av deras svedja.

"Eric Andersson i Backe (ana 1056) menade att Rudsjö-kvinnofolken haft eld i skogen, när de var i fäbodarna och elden därav uppkommit. Olof Nilsson i Hoting skall hava sagt, att då svedjorna brändes var stintorna i Rudsjö, hustru Märit och Lisbeta i fäbodarna, och att pigan tagit eld av svedjan och burit ut att bränna själv. Pigan Lisbeta som finns hos Anders Påhlsson, var ej tillstädes. Hustru Märit berättade att då hon tillika med systern Lisbeta gingo hemifrån om morgonen för att så svedjan, lade de inte varse till någon eld, men när de vid middagstid foro hem och kom på sjön sågo de elden överst på Kråkberget, men hur den var uppkommen visste de inte."


Rätten uppmanade nu byamännen att till nästa ting fria sig själva och sitt folk for att ha utsläppt elden. 1693 behandlades skogsbranden på nytt.

Näsets och Rudsjö byamän ville ange Backe vallbarn till eldens utsläppande, med pigans, Margareta Nilsdotter, bevittnade berättelse att sex dagar före Midsommar såg hon att Backe vallbarn tänt upp eld i skogen.

"Var väl tre i laget som vallade. Den ena pigan, Karin Israelsdotter, låg den dagen sjuk i näsblod, och när jag sedan kom hem säger jag till henne; 'jag hörde din syster ropa i dag, och eld hade de tänt.' (Karins syster var piga i Backe).

Sade också till hustru Kerstin, som var med uti fäbodarna; 'får jag också tända upp eld i skogen?', då hustru Kerstin frågade om lov av husbonden, men som denne ej svarade, sade hon mig låta bli elden. Andra dagen när vi gingo ut med boskapen såg vi alla elden, som var större än dagen före. Kerstin Israelsdotter tillstod, att hon hört Margareta säga när hon kom hem, att hon hört systern ropa."

Frågades så efter Backes vallfolk: Marit Israelsdotter, Karin Andersdotter oeh Anna Christophersdotter förhördes var för sig. Samtliga nekade sig någon eld uppgjort eller utsläppt. Abram Ingelsson tog på sin ed, att varken han eller hans folk utsläppt någon eld. Christopher Ericsson i Backe och Eric Andersson i Backe (ana 1056) avlade samma ed, Johan Pehrsson i Näset avlade sin ed, samt Lars Andersson i Rudsjö (ana 2118) och Anders Påhlsson ibm. avlade eden.

Eftersom ingen kunde fallas, resolverades, att samtliga gemensamt skulle plikta 40 Rdr smt.

Deltagare i rättegången 1692 (inkomplett):

Abraham Christoffersson, Näset [Fjällsjö socken]

Abraham Ingelsson, Nygård i Backe [Fjällsjö socken]

Anders Knutsson, Mogård i Backe (ana 2112)

Anders Pålsson, Rudsjö [Fjällsjö socken]

Böös, Israel, brofogde

Elias Persson, Jansjö [Fjällsjö socken]

Helge Persson, Orrnäs [Fjällsjö socken]

Isak Persson, Näset [Fjällsjö socken]

Johan Eriksson, Bölen [Fjällsjö socken]

Johan Persson, Näset [Fjällsjö socken]

Knut Andersson, Sunnansjö [Fjällsjö socken] (ana 1066)

Lars Andersson, Rudsjön [Fjällsjö socken], finne (ana 2118)

Nils Persson, Norrnäs (ana 2134)

Olof Jonsson, Orrnäs [Fjällsjö socken]

Olof Knutsson, Bölen [Fjällsjö socken] (ana 2184)

Olof Nilsson, Hoting [Fjällsjö socken]

Olof Persson, Orrnäs [Fjällsjö socken]

Per Knutsson, Jansjö [Fjällsjö socken] (ana 2136)

Pål Jonsson, Rörström [Fjällsjö socken]


(Källa: Bertil Krånglin)

 

Släktforskning
 

 

Patricia
Erica
Madrid
Burgomillodo
Backe
Mamma
Pappa
Gamla kort
Bomärken
Forssén
 
Fjällsjökrönikan
Domböcker
Att göra

Fjällsjö historia

Backe / Lok
Sil
Sunnansjö
Landsom
Smedsbyn
Svedje
Jansjö
Orrnäs
Näset
Ön
Böle
Norrnäs
Bodum
Rörström
Hoting
Rudsjö