Patricia & Erica Forssén Alonso

 

AllTheWeb

RÖTTER
Länkar

»Nyheter

»Bekanta

»Om och kring Backe

»Backe folk

»Släktforskning

»Släkt-träd

»WEB-tools

»On-line spel

Skriv till oss
Skriv gärna en rad i våran gästbok.

Eller skicka oss ett e-mail.

Nytt!!
Här kan du se vilka ändringar som gjorts på sidan. På så vis slipper du gå igenom hela sidan för att se om det finns nåt nytt.
Rioja viner
Ofta får pappa frågor från (svenska) vänner om vilket spanskt vin man skall köpa.

Ärligt talat är han ingen stor vin-kännare, men en sak har han lärt sig. Rioja-vin från ett bra år är aldrig fel. Här kan ni hitta en lista på vilka år som har varit bra (och mindre bra) i Rioja. Forts

Mer Rioja-fakta
Förutom vilket år som ett vin kommer ifrån finns det en del andra saker som skulle kunna vara intressant att veta om viner. T.ex. vad betyder det där med Crianza, Reserva, Gran Reserva etc... Forts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vargäten gosse
År 1696 (?) hade gossen Lars Jonsson, som var i tjänst hos Mats Påhlsson (ana 1058) i Rudsjö, försvunnit. Något år senare (1700) hade man hittat hans skalle samt en del kläder.

Gossens anhöriga anmälde Mats Påhlsson (ana 1058) för försummelse varför frågan togs upp på tinget 1702.

Uti saken angående den bortkomna gossen Lars Jonsson hos Mats Påhlsson (ana 1058) i Rudsjö, avhördes Pigan Karin Samuelsdotter som berättade att på fjärde året sedan gossen var bortkommen kom hon till tjänst hos Mats Påhlsson (ana 1058), och hände en dag om våren, när hon följde boskapen hittar hon på en huvudskalle, och säger det sedan till sin broder, när han kommer till Rudsjö, och senare till husbondfolket, som lät föra skallen till kyrkan.
Olof Helgesson i Backe berättar att år 1700 var han i Rudsjö i tre veckor, då berättade Matts Påhlsson att pigan funnit gossens huvud, följde honom så till stället, som är alenast två bösshåll från gården i ett litet myrdrag, letade efter flera ben, men funno inga, och bad mig Matts Påhlsson att ta huvudskallen till kyrkan. Elias Andersson (ana 1070) i Backe vittnade att han litet före Karlsmäss kom till Rudsjön, bad Matts Påhlsson mig följa sig till stället där pigan funnit gossens huvudskalle, det jag gjorde, såg huvudskallen och käften men inga andra ben, och var där landet allena litet vattenaktigt. Under en liten gran syntes som en liten klädslarva alldeles uppmurknader.
Kyrkoherde Eric Boderus intygade att Matts Påhlsson gjort bud till honom om gossens bortkommande, då det lystes av Ramsilla predikstol.

Släkten förmenade gossen vara omkommen genom Matts Påhlssons försummelse, som inte med fullständig flit honom uppletade, ej heller gjorde han modern kunnig, som var allenast 7 mil därifrån i Hoting. Matts Påhlsson sade han gjort bud till Sunnansjö och Backe jämväl till Vängel.

Rätten ansåg att gossen tycktes vara förkommen på det sättet, att nät han tappat bort boskapen, tordes han inte gå till byss, utan satte sig under den lilla granen där han i det elaka vädret blev död och sedan av vargdjur uppäten.

Mats Pålsson dömdes plikta 5 Rdr Silvermynt för försummelse.


(Källa: Bertil Krånglin)

 

Släktforskning
 

 

Patricia
Erica
Madrid
Burgomillodo
Backe
Mamma
Pappa
Gamla kort
Bomärken
Forssén
 
Fjällsjökrönikan
Domböcker
Att göra

Fjällsjö historia

Backe / Lok
Sil
Sunnansjö
Landsom
Smedsbyn
Svedje
Jansjö
Orrnäs
Näset
Ön
Böle
Norrnäs
Bodum
Rörström
Hoting
Rudsjö