Patricia & Erica Forssén Alonso

 

AllTheWeb

RÖTTER
Länkar

»Nyheter

»Bekanta

»Om och kring Backe

»Backe folk

»Släktforskning

»Släkt-träd

»WEB-tools

»On-line spel

Skriv till oss
Skriv gärna en rad i våran gästbok.

Eller skicka oss ett e-mail.

Nytt!!
Här kan du se vilka ändringar som gjorts på sidan. På så vis slipper du gå igenom hela sidan för att se om det finns nåt nytt.
Rioja viner
Ofta får pappa frågor från (svenska) vänner om vilket spanskt vin man skall köpa.

Ärligt talat är han ingen stor vin-kännare, men en sak har han lärt sig. Rioja-vin från ett bra år är aldrig fel. Här kan ni hitta en lista på vilka år som har varit bra (och mindre bra) i Rioja. Forts

Mer Rioja-fakta
Förutom vilket år som ett vin kommer ifrån finns det en del andra saker som skulle kunna vara intressant att veta om viner. T.ex. vad betyder det där med Crianza, Reserva, Gran Reserva etc... Forts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn utom äktenskap?

Den 6 Oktober 1715 angav länsman Lars Hedström att båtman Eric Erssons Krings änka, Märit Olofsdotter från Fjällsjö Kyrkobord, fött oäkta barn i mars månad sistlidne, och skall efter gångbart tal vara belägrad av gifte bonden Elias Andersson (ana 1070) i Mogård.

Märit Olofsdotter berättar att hon är 30 år gammal och att hon har varit gift med sin man, Eric Ersson-Kring i 5 ½ år men att de ej avlat barn tillsammans. Berättar vidare att mannen utgått båtsman 1711 och blivit död den 16/4 1714 i Carlscrona. Tillstod även att hon fött oäkta bar i mars månad 1715, och angav en ogift båtsman, Mickel Hansson Mård, vara fadern, vilket dock kunde påvisas vara oriktigt. Vid fortsatt förhör bekände och tillstod Märit det Elias Andersson haft köttslig beblandelse med henne nästlidne år 14 dagar före midsommar uti hans herrstuga. Emedan Elias Andersson ej var tillstädes, tillsades länsmannen att skaffa hit honom till nästa måndag morgon.

Den 10 Oktober: Elias Andersson (ana 1070), nu tillstädes, berättar att han varit gift i 16 år och har 6 barn med sin hustru, som bär sitt sjunde under sitt bröst. Angav även att han och hustrun lever väl tillhopa, vilket nämnden betygade sant vara. Tillfrågades om han plägat något umgänge med denna Märit Olofsdotter, svarade att han som andra ibland varit hos henne och köpt brännvin. På frågan om han hade belägrat henne 14 dagar för midsommar nästlidne år, svarade han att han aldrig haft något sådant att beställa med henne.

Märit Olofsdotter bedyrade att hon intet samlag haft med andra än sin framlidne man och denne Elias Andersson. Omtalade att Elias första gången haft beblandelse med henne om våren 1713, då denne letade ägg på Trollholmen och därefter satte ut hans nät i älven.

Han hade sedemera var gång varit hos henne, intill 14 dagar för midsommar 1714, då han hävdat henne om morgonen i hans herrstuga, när han hustru och tjänstefolk gått tills skogs att leta bark.

Elias Andersson tillstår att han letat ägg på Trollholmen, men nekar enständigt till att haft köttsligt umgänge med henne där eller annorstädes, ännu mindre i hans eget hus.

Nämndemannen Abraham Ingelsson ifrån Backe berättade att när Märta Olofsdotter i Fjällsjö Sockens Prästbord, gick i barnsäng, var min hustru, Anna Johansdotter hos henne, som i sin svåra barnsnöd ropade och bekände att Elias Andersson i Mogård var barnafadern. Elias hade sedan kommit till hans gård och bekänt att han lägrat Märit Olofsdotter, bedjandes att han skulle det vid Rätten nedtysta. Sade ock att han nu på 3:e året hört ryktas, att Elias Andersson haft olovlig beblandelse med Märit Olofsdotter.

Efter något betänkande sade sig Elias Andersson ej längre kunna neka till att han alltsedan våren 1713 plägat hava köttslig beblandelse med Märit i hennes stuga om nattetid och när han varit drucken. Härtill berättade Märit att han ibland varit drucken och ibland nykter när han varit hos henne.

Elias angav att hon försäkrat honom att hon inte skulle bliva med barn, då hon hade kvicksilver, vartill Märit alldeles nekar.

Märit föregiver att Elias nästlidne Pålsmässotid hade sökt övertala henne att förgöra barnet, som hon då gick med. Elias nekar alldeles därtill. Några vittnen som kan besanna dessa påståenden finns ej. På en fråga besvarade Märit att barnet lever och har god hälsa.

Resolution: Alldenstund av föregående finnes att gifte karlen Elias Andersson och båtsmansänkan Märit Olofsdotter frivilligt tillstå och bekänna att de haft köttslig beblandelse med varandra i hennes mans, Eric Krings, livstid, och vid pass ett år före hans död, havandes således dubbelt hor bedrivits, samt omsider barn avlat tillsammans.

Båda två dömdes till döden. Emellertid brukade hovrätten ofta upphäva dödsdomen i sådana fall. Rättegången och skandalen tycks ha tagit hårt på Elias och han insjuknade. Han avled sedemera 8/1-1716.Källa:
Domstolsavskrifter + Bertil Krånglin

 

Släktforskning
 

 

Patricia
Erica
Madrid
Burgomillodo
Backe
Mamma
Pappa
Gamla kort
Bomärken
Forssén
 
Fjällsjökrönikan
Domböcker
Att göra

Fjällsjö historia

Backe / Lok
Sil
Sunnansjö
Landsom
Smedsbyn
Svedje
Jansjö
Orrnäs
Näset
Ön
Böle
Norrnäs
Bodum
Rörström
Hoting
Rudsjö