Patricia & Erica Forssén Alonso

 

AllTheWeb

RÖTTER
Länkar

»Nyheter

»Bekanta

»Om och kring Backe

»Backe folk

»Släktforskning

»Släkt-träd

»WEB-tools

»On-line spel

Skriv till oss
Skriv gärna en rad i våran gästbok.

Eller skicka oss ett e-mail.

Nytt!!
Här kan du se vilka ändringar som gjorts på sidan. På så vis slipper du gå igenom hela sidan för att se om det finns nåt nytt.
Rioja viner
Ofta får pappa frågor från (svenska) vänner om vilket spanskt vin man skall köpa.

Ärligt talat är han ingen stor vin-kännare, men en sak har han lärt sig. Rioja-vin från ett bra år är aldrig fel. Här kan ni hitta en lista på vilka år som har varit bra (och mindre bra) i Rioja. Forts

Mer Rioja-fakta
Förutom vilket år som ett vin kommer ifrån finns det en del andra saker som skulle kunna vara intressant att veta om viner. T.ex. vad betyder det där med Crianza, Reserva, Gran Reserva etc... Forts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålsjömyran
Hösttinget 1753

Angående tvisten emellan Erik Bertilsson (ana 534) i Jansjö och Per Nilsson i Norrnäs vilken av dem som hade rätt att bärga en slåttermyra, Åsjömyran. Uppviste Erik Bertilsson (ana 534) en häradsdom 20/1-1705 till betygande att den tvistade myrslåtten på hans hemmansskog belägen är, såsom och ej emedan Anna Andersdotters i Jansjö och Malin Persdotter ifrån Viken skriftliga vittnesbörd av den 14 och den 17 i denna månad, den förras att denna myra år 1721 legat under fäfot, den senares att samma myrslått av Norrnäsmän ej blivit bärgad den tid hon vallade boskapen hos Mårten Olofsson i Bölen.

Per Nilsson (ana 4268?) anförde att sex gamla män, alla nu avlidna, berättade att Ålsjömyran för flera hundra år sedan skall ha kommit från Jansjö under Norrnäs igenom arvsrätt emellan tre bröde efter förening.

Erik Bertilsson (ana 534) hade som vittnen inkallat Christoffer Ersson i Näset och Johan Helgesson i Bölen, men den senare hade i sin tur till detta ting instämt Per Nilsson (ana 4268?) med påståendet att berörda myt hörer under Bölen, varför han ej kunde antagas som vittne. Christoffer Ersson vittnade att han på det 50:e året gammal, minnes sig ha hört av sin fader, Eric Johansson, och moder, Kerstin Chsristoffersdotter, den förre över 70 år gammal och den senare på sitt 85 år, bägge avlidna, att käranden Per Nilssons farmor, hustru Karin, som blev gift till Norrnäs, tagit av sin broder, Olof Jonsson i Jansjö, till att nyttja någon del av Ålsjömyran. Hustru Karin Jonsdotter i Böle har ock för detta vittne berättat det Norrnäsmännen i senare tider sig uttagit mera på myran än tillförne den tiden hon tjänte i Norrnäs hos Nils Persson (ana 2134) ungefär 50 eller 60 år sedan. Tvisten kunde ej avgöras vid detta ting.

Källa: Domstolsavskrifter

 

Släktforskning
 

 

Patricia
Erica
Madrid
Burgomillodo
Backe
Mamma
Pappa
Gamla kort
Bomärken
Forssén
 
Fjällsjökrönikan
Domböcker
Att göra

Fjällsjö historia

Backe / Lok
Sil
Sunnansjö
Landsom
Smedsbyn
Svedje
Jansjö
Orrnäs
Näset
Ön
Böle
Norrnäs
Bodum
Rörström
Hoting
Rudsjö